👑 PHỤC SINH ✨ Hãy đẩy tảng đá ra 🔔 Alleluia 🎤 Cha Phạm Quang Hồng

2

👑 PHỤC SINH ✨ Hãy đẩy tảng đá ra 🔔 Alleluia 🎤 Cha Phạm Quang Hồng

👉 Gạt đi những hiềm khích nhỏ nhen, đẩy tảng đá u tối lòng mình để ánh sáng Phục Sinh trong yêu thương tỏ lộ.
🔥 CHÚC MỪNG CHÚA PHỤC SINH – ALLELUIA
🎙️ Bài Giảng: Cha Phạm Quang Hồng
🎵 Ca đoàn: Têrêsa CĐCGVNTU – Vọng PS 3.4.2021
🤗 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc [OFFICIAL]
⛪ VietCatholic Perth, Australia

✅ Thánh Lễ Trực Tuyến Hằng Ngày
✅ Bài Giảng Công Giáo
✅ Suy nhiệm lời Chúa

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Xin Cộng Đoàn cùng hiệp thông trong các video đến từ những đóng góp thầm lặng đơn sơ của Quý Cha Linh Hướng, Quý Sr, Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc.
👇
Quản Nhiệm: Lm. Đaminh Nguyễn Kim Sơn
Phụ Tá: Lm. Micae Phạm Quang Hồng

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
#ChaMicaePhạmQuangHồng #ThánhLễTrựcTuyến #BàiGiảngCôngGiáo #SuyNiệmLờiChúa #HDBàRịa #LáThưMụcVụ #ThánhCa

► Bài Giảng Cha Hồng: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7eAIw0QeundUEPQgmfu5UsqaTJv-jxW
► Thánh Lễ Trực Tuyến hằng ngày: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7eAIw0QeumevJ_jb_fStc1l_EkhYPFH
► Audio Nghệ Sĩ Lời Chúa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7eAIw0QeumLk5jjSmmcoCjKlE9Whsm_
► Đăng ký kênh: https://bit.ly/2CJfxBe
► Website Cộng Đoàn:http://vietcatholicperth.org/
► Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1614182655373586
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

©️ Copyright. Please DO NOT Re-up
🙏Quý Cộng Đoàn có thể chia sẻ hoặc gửi tặng, nhưng xin đừng sử dụng làm thương mại dưới mọi hình thức 🙏
♡Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi & kính chúc mọi người vui vẻ tràn đầy ơn Chúa♡

Trân trọng.
BTT

👑 PHỤC SINH ✨ Hãy đẩy tảng đá ra 🔔 Alleluia 🎤 Cha Phạm Quang Hồng

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE