📚 Học cách Học 02: Đối thoại – Nền tảng tự chủ trong học tập

3

📚 Học cách Học 02: Đối thoại - Nền tảng tự chủ trong học tập

Trích nửa sau của buổi 02 lớp Học cách Học: Chúng ta nói về việc đối thoại và đặt câu hỏi với tài liệu như là cốt tuỷ giúp tự chủ trong học tập. Thông tin về …

📚 Học cách Học 02: Đối thoại – Nền tảng tự chủ trong học tập

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE