🔴 [Trực tiếp] Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ và cách điều trị

6

🔴 [Trực tiếp] Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ và cách điều trị

🔴 [Trực tiếp] Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ và cách điều trị
“Hỏi bác sĩ chuyên khoa” số 16 với chủ đề: Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ và cách điều trị, với chuyên gia tư vấn là Bác sĩ Hoàng Đình Lân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam.
Quý vị có thể chuẩn bị câu hỏi, và gọi đến hotline của chương trình là 0244.450.1405 hoặc 1800 6293 để nghe những tư vấn trực tiếp từ bác sĩ trong lúc chương trình diễn ra.
#Hỏibácsĩchuyênkhoa #VTC14 #CotriPro
➡ Hãy Subscribe kênh #VTC14 để nhận những thông tin mới nhất:
http://bit.ly/2KyfXwL

🔴 [Trực tiếp] Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ và cách điều trị

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE