🛑TRỰC TIẾP: "Năm pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa" – TT. Nhật Từ giảng

6

🛑TRỰC TIẾP: "Năm pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa" - TT. Nhật Từ giảng

🛑TRỰC TIẾP: “Năm pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa” – TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm ngày Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (ngày 31/03/2021, nhằm ngày 19/02 Âm lịch) tại chùa Giác Ngộ.
#daophatngaynay #thichnhattu #chuagiacngo #botatquantheam #quantheam
Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo
– Kênh Tiktok Thích Nhật Từ: https://www.tiktok.com/@thichnhattu
– Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo
– Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR
– Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
– Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
– Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu
– Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo
– Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

🛑TRỰC TIẾP: "Năm pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa" – TT. Nhật Từ giảng

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE