12-12 bão đơn Shopee Sendo…

12-12 bão đơn  Shopee Sendo...

12-12 bão đơn Shopee Sendo… Shop nhỏ của Thái hôm nay cũng bão đơn. Thái thấy mấy shop của nhiều bạn ngày 1000 đơn. hôm nay có lẽ 5000 đơn. Nghĩ đến thôi đã ngập ngụa trong hàng rùi. Còn các bạn? các bạn có bão đơn không? Hôm nay shop của Thái đc freeship đơn từ 0 đồng, miễn phí tối đa 40k. Quý vị ủng hộ Thái nhé. https://shopee.vn/lamhongthai . https://shopee.vn/mobilebr

12-12 bão đơn Shopee Sendo…

Nguồn: https://phumanh.com/