6 phát minh vĩ đại đã thay đổi nhân loại trong chiến tranh thế giới thứ 2

6 phát minh vĩ đại đã thay đổi nhân loại trong chiến tranh thế giới thứ 2

Một trong những phát minh khét tiếng nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai là bom nguyên tử. Tuy nhiên, đó lại là phát minh không hề tốt đẹp một chút nào. Vào tháng 8/1945, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên (và cũng là duy nhất cho đến nay) vào Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khiến khoảng 110.000-210.000 người thiệt mạng.
Trong khi bom nguyên tử là phát minh nổi tiếng với sự tàn phá, thì bên cạnh đó đã có nhiều sáng kiến phi sát thương khác trong chiến tranh về lĩnh vực y tế và công nghệ đã định hình lại thế giới. Vậy hôm nay, hãy cùng với Ký Sinh Não tìm hiểu về 6 phát minh vĩ đại đã thay đổi hoàn toàn đời sống nhân loại trong chiến tranh thế giới thứ 2 qua video dưới đây nhé:

6 phát minh vĩ đại đã thay đổi nhân loại trong chiến tranh thế giới thứ 2

Nguồn: https://phumanh.com/