#7 Kỳ thi JFT-Basic để đổi visa tokutei ginou, đề thi mẫu, giáo trình và khóa học free

#7 Kỳ thi JFT-Basic để đổi visa tokutei ginou, đề thi mẫu, giáo trình và khóa học free

🔥FOLLOW ME:
🍀Facebook: Nana Discovery cuộc sống Nhật Việt 日本とベトナムの生活
https://www.facebook.com/nana.discovery.cuocsongnhatban

⛅️Ủng hộ Kênh Youtube của mình tại đây:
https://bit.ly/2M4fsgg

[TIN VUI cho các bạn DU HỌC SINH và THỰC TẬP SINH] tại Nhật Bản

-Kì thi tiếng nhật JFT-Basic-
Các bạn DU HỌC SINH, THỰC TẬP SINH chuyển trái ngành tại Nhật Bản
khi muốn chuyển sang visa đặc định thì phải thỏa mãn 2 điều kiện:
①Đỗ kì thi đặc định
②JLPT N4 trở lên.
Nhưng từ 3/2021 thì điều kiện sẽ trở lên dễ hơn:
Thay vì JLPT N4 thì chỉ cần có bằng JFT-Basic là cũng có thể xin chuyển visa rồi. JLPT 1 năm tổ chức 2 lần nhưng kì thi JFT-Basic 1 năm tổ chức 6 lần. Rất thích hợp với những ai hay bị lỡ hẹn hay ko có duyên với JLPT.
・Nội dung Thi thì cũng không khác JLPT: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe.
・Hình thức thi trên Máy Tính, chọn 1 trong 3 hoặc 4 đáp án cho sẵn, Thi xong thì biết kết quả luôn.
・Lệ phí thi 7sen
・Ngày bắt đầu đăng kí 1/2/2021
・Ngày thi 3/2021
・Thời gian 60`
・6 mức độ A1、A2、B1、B2、C1、C2 thì mức độ A2 là mức độ để xin visa tokutei ginou, tương đương với N4 của JLPT
Link đề thi mẫu:
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/sample/q01.html
Link tải giáo trình miễn phí
https://jpf.org.vn/irodori
Link đăng ký các khóa học online miễn phí
https://minato-jf.jp/Home/Index
Link các giáo trình khác
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/support/index.html
Link đăng ký dự thi ( Sẽ cập nhật ở video tiếp theo)

#jlpt
#jlptn4
#jftbasic
#JFTbasic
#thitiengnhatlayvisatokutei
#jftlagi
#thitiengnhat
#tiengnhattokutei
#dethimaujft
#chuadethimaujft
#khoahoctiengnhatmienphi
#tailieutiengnhatmienphi
#dethimauchungchijft
#dethijft
#dethiftnhuthenao
#free
#nihongo
#thijftlagi
#cautrucdethijft
#luyenthijft
#luyenthitiengnhatmienphi

#7 Kỳ thi JFT-Basic để đổi visa tokutei ginou, đề thi mẫu, giáo trình và khóa học free

Nguồn: https://phumanh.com/