#86. conscript 🌻 học từ vựng N400 what mean 🌻 thi quốc tịch Mỹ | Raina Duong Vlog

4

#86. conscript 🌻 học từ vựng N400 what mean 🌻 thi quốc tịch Mỹ | Raina Duong Vlog

#rainaduongvlog #học_quốc_tịch_Mỹ
# phần_what_mean
Chương trình học mỗi ngày một từ vựng đơn N400.
Giúp mọi người chuẩn bị tốt cho phần thi What mean cũng như hiểu rõ từ vựng của đơn N400
Chúc mọi người may mắn và sớm thành công dân Hoa Kỳ nhé.
Please do not reup.

#86. conscript 🌻 học từ vựng N400 what mean 🌻 thi quốc tịch Mỹ | Raina Duong Vlog

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE