Ảo thuật Ngu – Cầm búa đập điện thoại người lạ, LTA bị oánh nằm viện | Breaking phone Prank

Ảo thuật Ngu - Cầm búa đập điện thoại người lạ, LTA bị oánh nằm viện | Breaking phone Prank

Ảo thuật Ngu – Cầm búa đập điện thoại người lạ, LTA bị oánh nằm viện 1 tuần | Breaking phone Prank
Dùng búa đập vỡ màn hình đt, LTA bị oánh bầm dập,

Hiện giờ a ý đang nghỉ ngơi trong bệnh viện Thanh Nhàn, ace nhớ mang đường sữa vào thăm.

Lưu Tuấn Anh Magician

Ảo thuật Ngu – Cầm búa đập điện thoại người lạ, LTA bị oánh nằm viện | Breaking phone Prank

Nguồn: https://phumanh.com/