Bài Giảng: Đức Tin Đối Diện Ngày Thứ Sáu | Mục Sư Steven Furtick | Hội Thánh Elevation

9

Bài Giảng: Đức Tin Đối Diện Ngày Thứ Sáu | Mục Sư Steven Furtick  | Hội Thánh Elevation

Bài giảng được dịch và lồng tiếng bởi mục vụ Madeinchristians. ❌ Vì lý do bản quyền, vui lòng không reup video (tải video về rồi đăng lên lại bằng tài khoản …

Bài Giảng: Đức Tin Đối Diện Ngày Thứ Sáu | Mục Sư Steven Furtick | Hội Thánh Elevation

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE