Bài Giảng Khóa Thiền 10 Ngày – S.N Goenka – Ngày 3

9

Bài Giảng Khóa Thiền 10 Ngày - S.N Goenka - Ngày 3

*_______________________*

ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO, KHỔ ĐAU.
Lời giảng của Ngài GOENKA về thực hành Khóa Thiền 10 ngày Vipassana là những lời giảng dạy quý báu cho sự giải thoát mọi ràng buộc, vướng mắc trong cuộc sống.

https://en.wikipedia.org/wiki/S._N._Goenka
https://www.dhamma.org/vi/about/goenka
http://www.vn.dhamma.org/
https://www.dhamma.org/vi/schedules/noncenter/vn
https://www.mediafire.com/folder/ga1b8f1j3d69h/10D_Vietnamese_Discourses_beta

*_______________________*

Bài Giảng Khóa Thiền 10 Ngày – S.N Goenka – Ngày 3

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE