Bài học bất cẩn khi bước xuống xe không nhìn trước sau !

Bài học bất cẩn khi bước xuống xe không nhìn trước sau !

Quý vị và các bạn thân mến. Trong chuyến đi ở An Giang nhân dịp cuối năm, Color Man bất cẩn bị thương ngay ở bàn chân khi bước xuống xe. Quá xui. Hic. Giờ Color Man phải hạn chế đi lại, không thể review cho quý vị khán giả xem được. Hay là Color Man ngồi xe lăn đi review đại luôn ta? Bà con nghĩ sao?

Bài học bất cẩn khi bước xuống xe không nhìn trước sau !

Nguồn: https://phumanh.com/