Bảo Dưỡng Xe Máy | YAMAHA NVX 155 | Yamaha Motor | Yamaha Life | Business Service in Yamaha

Bảo Dưỡng Xe Máy | YAMAHA NVX 155 | Yamaha Motor | Yamaha Life | Business  Service in Yamaha

bảo dưỡng xe máy | yamaha nvx 155 125 | bảo dưỡng xe máy yamaha | yamaha nvx 155 giá bao nhiêu | yamaha nvx 155 camo | nvx 155 premium .
Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau.

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có năm (05) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (03) phiếu.

– Phiếu lần 1: Sử dụng trong vòng 2 tháng đầu tiên.
– Phiếu lần 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ bảy.
– Phiếu lần 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười ba.
– Phiếu lần 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười bảy.
– Phiếu lần 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mốt.
– Phiếu lần 6: Sử dụng từ tháng thứ hai ba đến tháng thứ hai lăm.
– Phiếu lần 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ hai chín.
– Phiếu lần 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mốt đến tháng thứ ba mươi ba.
– Phiếu lần 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba bảy.
Dịch vụ bảo dưỡng miễn phí yamaha motor .
hãy ĐĂNG KÝ KÊNH ủng hộ mình nhé ! Chia sẻ video nếu thấy hữu ích với mọi người !

Bảo Dưỡng Xe Máy | YAMAHA NVX 155 | Yamaha Motor | Yamaha Life | Business Service in Yamaha

Nguồn: https://phumanh.com/