Bệnh nhân tiểu đường 7 năm đến điều trị tại phòng khám, tiêm 60đv 1 ngày,đã mổ biến chứng tiểu đường

5

Bệnh nhân tiểu đường 7 năm đến điều trị tại phòng khám, tiêm 60đv 1 ngày,đã mổ biến chứng tiểu đường

#luongynongthilan #chuabenhtieuduong #tieuduong #nguyennhanbenhtieuduong #luongynongthilanchuabenhtieuduong
#tieuduongnenankienggi

Bệnh nhân tiểu đường 7 năm đến điều trị tại phòng khám, tiêm 60đv 1 ngày,đã mổ biến chứng tiểu đường

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE