Biển Đông: Trung Quốc "nắn gân" Biden giống như với Obama

3

Biển Đông: Trung Quốc "nắn gân" Biden giống như với Obama

Với việc tập trung hàng trăm tàu (nay giảm xuống còn hàng chục tàu) tại khu vực Đá Ba Đầu, Trung Quốc có vẻ như muốn trắc nghiệm quyết tâm của tổng thống …

Biển Đông: Trung Quốc "nắn gân" Biden giống như với Obama

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE