Bộ ứng dụng (11) : Báo cáo tiến độ thi công tự động bằng biểu đồ màu

Bộ ứng dụng (11) : Báo cáo tiến độ thi công tự động bằng biểu đồ màu

Link đăng ký khóa học Lập hồ sơ chất lượng: https://kenhxaydung.vn/khoa-hoc/ho-so-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-tu-zero-den-hero?ref=TVQ
Link đăng ký khóa học VBA excel xây dựng: https://kenhxaydung.vn/khoa-hoc/sat-thu-excel-vba-excel-xay-dung?ref=TVQ
Các bạn vào nhóm zalo để download tài liệu nhé:
Link nhóm zalo lớp học HSCL Free: https://zalo.me/g/rcdhfs840
Hoặc download tài liệu theo link sau:
https://drive.google.com/file/d/1jysjmAkDZq9A7bmFrx26VwKnPV9Oux0H/view?usp=sharing
Các nhóm về VBA excel xây dựng:
https://www.facebook.com/groups/excelxaydung88
https://www.facebook.com/groups/1111079585944537

Bộ ứng dụng (11) : Báo cáo tiến độ thi công tự động bằng biểu đồ màu

Nguồn: https://phumanh.com/