Bốn mươi đề mục thiền chỉ – TT. Thích Nhật Từ

Bốn mươi đề mục thiền chỉ - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Bốn mươi đề mục thiền chỉ – TT. Thích Nhật Từ

Nguồn: https://phumanh.com/