[C#] – Hướng dẫn quản lý buôn bán điện thoại đi động | Học lập trình

[C#] - Hướng dẫn quản lý buôn bán điện thoại đi động | Học lập trình

Ngành Lập Trình Trung Tâm Tin Học http://csc.edu.vn/lap-trinh-va-csdl
Nội dung bài học :
 Mục tiêu:
– Xây dựng lớp, sử dụng thuộc tính tự động
– Xây dựng lớp kế thừa từ lớp khác
– Sử dụng cú pháp khởi tạo đối tượng
– Ứng dụng vào bài toán thực tế: quản lý thông tin các điện thoại di động.
 Yêu cầu:
– Nhập vào thông tin của điện thoại, chọn hình, bấm nút thêm để đưa vào danh sách điện thoại.
– Hiện thị danh sách các hình điện thoại đã nhập, với thông số kỹ thuật hiện ra khi rê chuột vào hình điện thoại.

” Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://csc.edu.vn/lap-trinh-va-csdl

[C#] – Hướng dẫn quản lý buôn bán điện thoại đi động | Học lập trình

Nguồn: https://phumanh.com/