Cách Làm Hoa Mai Đỏ Bằng Giấy Nhún / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

Cách Làm Hoa Mai Đỏ Bằng Giấy Nhún / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

Cách Làm Hoa Mai Đỏ Bằng Giấy Nhún / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade
Trong video này, Góc nhỏ Handmade sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa mai đỏ Nhật Bản từ giấy nhún để trang trí cho ngôi nhà mình thật đẹp trong dịp tết nhé!

Hello everyone who loves paper flowers and craft! Today, “Goc nho Handmade” will show you how to make red apricot blossom from crepe paper.

Materials & Tools:
– Crepe paper made in Italy (60g), code 312
– Floral wire
– Floral tape
– Thread
– Scissors
– Glue gun

Nguyên liệu và cộng cụ:
– Giấy nhún Ý màu đỏ (60g), mã 312
– Giấy nhún mà vàng làm nhụy, màu xanh làm lá (loại nào cũng được)
– Kẽm giấy số 20 và 24
– Băng keo sáp màu nâu
– Chỉ để cột
– Kéo
– Súng bắn keo

THANK YOU FOR WATCHING! HAVE A NICE DAY!
#gocnhohandmade

Cách Làm Hoa Mai Đỏ Bằng Giấy Nhún / Paper Flower / Góc nhỏ Handmade

Nguồn: https://phumanh.com/