CẨM NANG THƠ của PHẬT MẪU DIÊU TRÌ | ĐĐ Thích Huệ Nhẫn

CẨM NANG THƠ của PHẬT MẪU DIÊU TRÌ | ĐĐ Thích Huệ Nhẫn

KINH KỆ khuyên đời ích lợi chung,
Nhớ SHARE người khác được xem cùng,
Cùng nhau CHIA SẺ bòn duyên phước,
Pháp thí giống lành cùng vén vun,
Cùng chung tiến hóa, cùng chung đường về,
Chúc cầu nam nữ trần ai,
Nếu Ai ĐĂNG KÝ hưởng ngay phước lành.
Nam Mô Phật Mẫu Diêu Trì Bảo Mạng Con Thơ;
Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Maha Tát./.

Nếu việc làm của chúng con có chút công đức nào nguyện xin được hồi hướng về khắp tất cả vô số lượng chúng sinh nghe Phật pháp tu hành, nghiệp phiền não chấm dứt, phước đức trí tuệ sinh, đều tỏ ngộ chính pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát thành vô thượng chính giác. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kênh Youtube tổng hợp triết lý tinh hoa phật pháp và các tôn giáo khác nhằm hỗ trợ giúp đỡ mọi người thức tỉnh, Kiến Hoa Khai Ngộ, trọn một đời tu hành thành Chánh Đẳng Chánh Giác, Trở về Nguyên Lai Bổn Tánh cùng nhau hội ngộ tại Hội Long Hoa gặp lại Cha Mẹ đang ngồi trông ngóng các con thơ.

Đại Đức Thích Huệ Nhẫn – Chùa Minh Duyên – Huệ Nhẫn
Tổ 10, Ấp Phước Thành, Xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ, BRVT
STK: 600 420 500 4567
Agribank Phú Mỹ, BRVT
Chủ TK: Nguyễn Thái Sơn
—————————————
Zalo: 0359.626.353
Tel: 0918.141.043 ; 0913.379.656

CẨM NANG THƠ của PHẬT MẪU DIÊU TRÌ | ĐĐ Thích Huệ Nhẫn

Nguồn: https://phumanh.com/