Chia sẻ của HLV Hoàng Văn Phúc trong ngày đầu tiên làm việc

11

Chia sẻ của HLV Hoàng Văn Phúc trong ngày đầu tiên làm việc

🗣 HLV Hoàng Văn Phúc: ” Đây là vinh dự cũng là áp lực giành cho tôi”

#HanoiFC #PrideofHanoi

Chia sẻ của HLV Hoàng Văn Phúc trong ngày đầu tiên làm việc

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE