Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp- VERCO

Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp- VERCO

Do VINASME – Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng VERCO tổ chức;
– 20+ phương pháp huy động vốn đa kênh “THÀNH CÔNG” để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp SME;
– 10+ Giải pháp quản trị vốn tối ưu, tiết kiệm chi phí sử dụng “VỐN KHÔNG PHẢI AI CŨNG NẮM ĐƯỢC.”
– Giải pháp huy động vốn trên nền tảng số 4.0

Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp- VERCO

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *