Chứng khoán hàng ngày/nhận định thị trường ngày 8/4: Mua gia tăng GMD, Chốt vị thế L.

7

Chứng khoán hàng ngày/nhận định thị trường ngày 8/4: Mua gia tăng GMD, Chốt vị thế L.

CP đầu tư trung hạn: TCH, GMD. Chốt vị thế L.

Chứng khoán hàng ngày/nhận định thị trường ngày 8/4: Mua gia tăng GMD, Chốt vị thế L.

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE