CHỨNG KHOÁN | NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/06. CỔ PHIẾU NÀO MUA ĐƯỢC TIẾP THEO

CHỨNG KHOÁN | NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/06. CỔ PHIẾU NÀO MUA ĐƯỢC TIẾP THEO

CHỨNG KHOÁN | NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/06. CỔ PHIẾU NÀO MUA ĐƯỢC TIẾP THEO
– Đăng ký tham gia khóa học chứng khoán thực chiến online VÀO NGÀY 15/06/2021 (học online qua video): Call/zalo 0902.527.130 ( Mr Việt). ĐƯỢC VÀO ROOM VIP MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ HỌC.
– Phí học: 5 tr
– Chuyển khoản đăng ký học qua thông tin sau
+ Trần Đình Việt- 162149962- VPBank CN Hồ Chí Minh
+ Nội dung: SDT- Tên
Tham gia room VIP khách hàng: Call/zalo 0902.527.130 ( Mr Việt)
#chứngkhoán, #cophieu , #đầutưchứngkhoán

CHỨNG KHOÁN | NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/06. CỔ PHIẾU NÀO MUA ĐƯỢC TIẾP THEO

Nguồn: https://phumanh.com/