Chương 4604 – 4606 || Vô Thượng Thần Đế Audio – Đã Đưa Về Giọng Bình Thường

11

Chương 4604 - 4606 || Vô Thượng Thần Đế Audio - Đã Đưa Về Giọng Bình Thường

💡 Mình vừa mở một số ví, mọi người nếu có ủng hộ ít quà bánh tiếp thêm động lực có thể gửi cho mình qua những hình thức dưới đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.
💲- Viettelpay/Zalopay : 0968.78.1441 (Lê Phước Nhân)
💲- Tài khoản Sacombank: 0700 4360 8841 (Lê Phước Nhân)
💲- Tài khoản Vietcombank: 1016 504 913 (Lê Phước Nhân)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Các Danh Sách Phát:
Đấu La Đại Lục 4/Chung Cực Đấu La (Bắt đầu từ chương 1581)
– Dài (từ chương 1581): https://youtube.com/playlist?list=PLl1TmksBE5Xo59a3lWaKPoQR7ah3KIqNA
– Ngắn (từ chương 1586): https://www.youtube.com/playlist?list=PLl1TmksBE5Xq3oVmP9kn3qPNPCIrLx4IR
Võ Thần Chúa Tể:
– Dài (đang bổ sung các chương đầu): https://youtube.com/playlist?list=PLl1TmksBE5XpOTGP2O6QRGup3PJoE3MLv
– Ngăn: https://www.youtube.com/playlist?list=PLl1TmksBE5XosWx6wh8WjwG8_V63xTQER
Vô Thượng Thần Đế:
– Dài: https://www.youtube.com/playlist?list=PLl1TmksBE5XpDWsX6hFh05HDq_c-mbpvz
– Ngắn: https://www.youtube.com/playlist?list=PLl1TmksBE5XqNqX2pjwPh5gPkweWGMTa5
Thần Đạo Đế Tôn (đang tạm hoãn):

#LePhuocNhan
#LeNhanAudio

Chương 4604 – 4606 || Vô Thượng Thần Đế Audio – Đã Đưa Về Giọng Bình Thường

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE