Công cụ KTĐG – Câu hỏi

7

Công cụ KTĐG - Câu hỏi

Câu hỏi là một trong các công cụ khá phổ biến được dùng trong KTĐG. Câu hỏi có thể được sử dụng trong kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới dạng: tự luận, trắc nghiệm, bảng hỏi ngắn, thẻ kiểm tra, bảng KWL…Trong tài liệu này, xin giới thiệu công cụ câu hỏi trong kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết với các dạng bảng hỏi ngắn, thẻ kiểm tra, bảng KWL.

Công cụ KTĐG – Câu hỏi

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE