Dân mạng nước ngoài nói gì khi cộng đồng mạng Việt Nam tẩy chay H&M | Vietnam Reaction

5

Dân mạng nước ngoài nói gì khi cộng đồng mạng Việt Nam tẩy chay H&M | Vietnam Reaction

… để thỏa mãn yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, H&M đã chỉnh sửa bản đồ nước này bằng việc bổ sung vào chi tiết đường lưỡi bò phi pháp và vô căn cứ.

Dân mạng nước ngoài nói gì khi cộng đồng mạng Việt Nam tẩy chay H&M | Vietnam Reaction

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE