Đầu tư chứng khoán, vàng để kiếm tiền mua nhà – Gold, Stock investment to buy your first house

Đầu tư chứng khoán, vàng để kiếm tiền mua nhà - Gold, Stock investment to buy your first house

CHIA THU NHẬP QUA CÁC KÊNH ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO
25 tuổi, thu nhập hàng tháng là 50 triệu đồng liệu có thể mua nhà vào năm 30 tuổi?
Chuyên gia tài chính Long Phan: https://www.facebook.com/long.phan1 và những tư vấn hữu ích cho việc phân bổ nguồn thu nhập vào các kênh đầu tư để đạt được mục tiêu này.

– BtN – Phương pháp phát hiện gian lận báo cáo tài chính – #BehindtheNumbers: https://www.afa.edu.vn/btn/

– CGBA: #PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu: https://www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

#CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.

– FANPAGE AFA: http://bit.ly/378FQKM
– FANPAGE Tài chính & Kinh doanh TV: http://bit.ly/2w6u5Yz
– WEBSITE: https://afa.edu.vn

Đầu tư chứng khoán, vàng để kiếm tiền mua nhà – Gold, Stock investment to buy your first house

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *