ĐỀ THI thử môn TOÁN vào 10 Hà Nội năm học 2021-2022|ĐS01

ĐỀ THI thử môn TOÁN vào 10 Hà Nội năm học 2021-2022|ĐS01

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10
Đề thi thử số 2: https://youtu.be/uhE1ZIeLSvg
Bài 1:
Rút gọn và các bài toán liên quan: https://youtu.be/ENwbxN042Ks
Học rút gọn: https://youtu.be/T2oVPlY1sfc
Min, Max p1: https://youtu.be/kyzjqPFH1KY
Min, Max p2: https://youtu.be/SCt7xYCoIv8
Nghiệm nguyên: https://youtu.be/xC4QbfRZEhw
So sánh căn bậc 2 p1: https://youtu.be/ImKouSokx_I
So sánh căn bậc 2 p2: https://youtu.be/B8OuiGzQgis
Bài 2: Giải bài toán bằng cách lập PT, HPT và bài toán thực tế
Giải bài toán bằng cách lập PT, HPT p1: https://youtu.be/Y2ZOL1C5FPY
Giải bài toán bằng cách lập PT, HPT p2: https://youtu.be/5LeHmBG1TlI
Toán thực tế đại số p1: https://youtu.be/wD-du0qSmM8
Toán thực tế đại số p2: https://youtu.be/G7DCkqvsVpQ
Toán thực tế đại số p3: https://youtu.be/Vu6er9Z3zxA
Toán thực tế hình học p1: https://youtu.be/Faxvg8kKiXA
Toán thực tế hình học p2: https://youtu.be/izlQGIFac_M
Toán thực tế hình học p3: https://youtu.be/rj4orXrJCQ8
Bài 3: Giải HPT và hệ thức viet

Bài 4: Hình học
Xóa mất gốc hình học, trình bày mẫu: https://youtu.be/nVVclatNH8Y
giải các ý a,b,c,d,e:
p1: https://youtu.be/cOmVNYtetpk
p2: https://youtu.be/61rrYWMt5F4
p3: https://youtu.be/sAj1TvEt9Ec
Bài 5: ý cuối đại số
phần 1: https://youtu.be/rhLYEeSl-Yk
Phần 2: https://youtu.be/5VeBeY5cBVE
============================ ☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE YOUTUBE:
Để cập nhật bài giảng mới nhất từ kênh hãy bấm đăng ký nhé các bạn!
Người dạy: thầy Phạm Văn Viết.
Chúc mọi người có thời gian học tập và trải nghiệm bổ ích.
trang chủ https://www.youtube.com/channel/UC3eY_Fhi384WMNq6yKWiMRA
giáo dục và giải trí https://www.youtube.com/channel/UC3eY_Fhi384WMNq6yKWiMRA
facebook https://www.facebook.com/phamvanviet.3998263
fanpage: https://www.facebook.com/giaoducvagiaitri/

ĐỀ THI thử môn TOÁN vào 10 Hà Nội năm học 2021-2022|ĐS01

Nguồn: https://phumanh.com/