Dưa Hấu 🍉 Cẩm Giàng | Nông Sản Hải Dương | THÉP

Dưa Hấu  🍉 Cẩm Giàng | Nông Sản Hải Dương | THÉP

Thép – SĐT : 0904578249 / 0346396219
Đây là ảnh về vụ thu hoạch dưa hấu 🍉 của người nông dân 👨‍🌾 tại Hải Dương
Địa điểm : Thôn Hoàng Gia, Xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Loại giống : Giống dưa hấu An Điền 779
Khối lượng trung bình : 3,4 KG
Ngày thu hoạch : 22/05/2021

Dưa Hấu 🍉 Cẩm Giàng | Nông Sản Hải Dương | THÉP

Nguồn: https://phumanh.com/