"Đứa trẻ bên trong" (Inner Child) – Bí quyết cốt yếu trong tâm lý trị liệu

"Đứa trẻ bên trong" (Inner Child) - Bí quyết cốt yếu trong tâm lý trị liệu

Thuyết trình: BS. NGUYỄN MINH TIẾN, sáng lập và điều hành CLB Trăng Non, thuộc Hội KH Tâm lý – Giáo dục Tp.HCM.

#trangnonclb #tltlvn #diquamansuong

"Đứa trẻ bên trong" (Inner Child) – Bí quyết cốt yếu trong tâm lý trị liệu

Nguồn: https://phumanh.com/