E-LEARNING-HƯỚNG DẪN TẠO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

E-LEARNING-HƯỚNG DẪN TẠO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Đăng ký khóa “tự học” mọi lúc mọi nơi khóa học: “Từ bài giảng điện tử đến Hệ thống E-Learning” gồm video hướng dẫn, bài tập mẫu, tài liệu PDF, tư liệu minh họa, nền, font, smartart….Thông tin chi tiết và đăng ký tại link: http://bit.ly/KH_Elearning

E-LEARNING-HƯỚNG DẪN TẠO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *