FPT shop Lừa khách hàng

FPT shop Lừa khách hàng

Mua máy mới mà đưa máy củ bị phát hiện còn ngụy biện,hên là mình biết chứ người nào ko biết thì sao.

FPT shop Lừa khách hàng

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *