Game Blockchain Axie Infinity – Vừa chơi game vừa kiếm tiền (Phần 1)

Game Blockchain Axie Infinity - Vừa chơi game vừa kiếm tiền (Phần 1)

👉🏻 Đăng ký nhóm hỗ trợ tín hiệu trading miễn phí: https://forms.gle/PoXFJzE5q87s5o7o9
👉🏻 Khoá học Crypto 101 – Hướng dẫn tìm kiếm các dự án tiềm năng để có cơ hội x10 x100 lần: https://laivietnam.com/go/crypto-101
👉🏻 Khoá học Defi 101 – Tìm hiểu chuyên sâu và kiếm tiền với Defi: https://laivietnam.com/go/defi-101

* NỘI DUNG VIDEO KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ!
_____________
Các đường link trong video:
– Tải game: https://axieinfinity.com/
– Chợ: https://marketplace.axieinfinity.com/
– Top game: https://axie.zone/leaderboard
– Các thẻ game: https://axie.zone/card-tier-list
– Các thông số: https://axie.zone/stats
– Cách build team: https://axie.zone/builds
______________________
Blog: https://laivietnam.com
Liên hệ:
– Telegram: https://t.me/vietnam91
– Channel: https://t.me/lvn_trading
____________
#laivietnam

Game Blockchain Axie Infinity – Vừa chơi game vừa kiếm tiền (Phần 1)

Nguồn: https://phumanh.com/