GIA ĐÌNH NGHÈO CÔ THÌ BỆNH MỔ 4 LẦN | CON GÁI THÌ CHƯA CÓ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ.

7

GIA ĐÌNH NGHÈO CÔ THÌ BỆNH MỔ 4 LẦN | CON GÁI THÌ CHƯA CÓ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ.

Cô Lê thị Phượng – ấp Sơn Phú 1 xã đại thành bị ung thư đại tràng di căn bàng quang, di căn gan, đang lọc thận đã mổ 4 lần, gia đình thuộc diện hộ nghèo của …

GIA ĐÌNH NGHÈO CÔ THÌ BỆNH MỔ 4 LẦN | CON GÁI THÌ CHƯA CÓ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ.

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE