Giấy phép lái xe giả, ẩn họa thật | VTC Now

4

Giấy phép lái xe giả, ẩn họa thật | VTC Now

VTC Now | Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác định 71 giấy phép lái xe giả. Việc sử dụng bằng lái xe giả không những vi phạm pháp luật mà nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường đối với xã hội.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #vtc1

Giấy phép lái xe giả, ẩn họa thật | VTC Now

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE