Hội Chợ Ẩm Thực tại Thiền Viện Đại Đăng, San Diego. Tet Cali

7

Hội Chợ Ẩm Thực tại Thiền Viện Đại Đăng, San Diego. Tet Cali

Đây là lần đầu tiên hội chợ ẩm thực được tổ chức tại thiền viện Đại Đăng. Thiền viện cách Little Saigon khoảng một giờ 15 phút lái xe về phía Nam và cách San …

Hội Chợ Ẩm Thực tại Thiền Viện Đại Đăng, San Diego. Tet Cali

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE