Học tiếng Pháp/Bài học 11

6

Học tiếng Pháp/Bài học 11

Hôm nay Học tiếng Pháp/Bài học 11. Cách phát âm và những câu.
Theo lời yêu cầu của nhiều người, vidéo kế tiếp Tôi sẽ dạy về cách nói chuyện trong khi làm việc về ngành làm móng tay, và những đề tài khác. Chúc các bạn xem vidéo vui vẻ.
Dưới đây là linh của những vidéos khác :
https://www.youtube.com/channel/UCZrwB2boNYHSdC0Y0JM-h0A

Học tiếng Pháp/Bài học 11

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE