Hướng dẫn đăng sản phẩm có sẵn trên Sendo

Hướng dẫn đăng sản phẩm có sẵn trên Sendo

Bài này chỉ các bạn đăng sản phẩm có sẵn 1 cách dễ dàng và nhanh chóng
– Vidu bạn có 2 shop bán trên sendo mà có 1 sản phẩm đã đăng rồi thì qua shop thứ 2 mình không cần tạo lại sản lại sản phẩm mà chỉ cần đăng lại cái có sẵn

Hướng dẫn đăng sản phẩm có sẵn trên Sendo

Nguồn: https://phumanh.com/