HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG HỌC LIỆU VÀ THI TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHAN THÀNH LONG

5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG HỌC LIỆU VÀ THI TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHAN THÀNH LONG

Các bạn xem xong có phần nào chưa hiểu chưa rõ thì để lại cmt bên dưới nhé hoặc liên hệ https://safechat.com/user/1339567133855145985
danh sách tk của học sinh trường thcs phan thành long
https://drive.google.com/file/d/1IENMHrXrgyHoXeSd8OS-IPRuna1f2q2p/view?usp=sharing
link đăng nhập: http://phanthanhlong-cmag.lms.vnedu.vn/

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG HỌC LIỆU VÀ THI TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHAN THÀNH LONG

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE