Hướng dẫn sử dụng phần mềm PVsyst : Thiết kế hệ thống Off-Grid

4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm PVsyst : Thiết kế hệ thống Off-Grid

Trong video này, bạn sẽ biết được quy trình thiết kế và xuất báo cáo hệ thống điện mặt trời lưu trữ ( Off-grid ) trên phần mềm PVsyst 7.

Tìm hiểu về phần mềm PVsyst và Download bản dùng thử : https://solar24h.com/phan-mem-pvsyst-crack/

0:00 Đề bài
1:48 Tạo dự án mới & địa điểm
5:41 Khai báo hướng và độ nghiêng mái
10:13 Khai báo tải sử dụng
17:30 Lựa chọn Acquy
26:58 Lựa chọn tấm pin và inverter
31:30 Chọn máy phát
31:36 Sơ đồ đơn tuyến
33:32 Mô phỏng
34:36 Xuất báo cáo & kết luận

SUBSCRIBE để bứt phá trong ngành điện mặt trời : https://www.youtube.com/channel/UCcIw…​

Theo dõi chúng tôi trên facebook : https://www.facebook.com/solar24hfan/

Hướng dẫn sử dụng phần mềm PVsyst : Thiết kế hệ thống Off-Grid

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE