Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm tự chấm điểm trên Google Form – Biểu mẫu

Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm tự chấm điểm trên Google Form - Biểu mẫu

Thao tác kết hợp với việc sử dụng Google Classroom – Lớp học Online.
Tạo bài kiểm tra, bài thi theo dạng trắc nghiệm.
Ưu điểm:
– Mỗi sinh viên chỉ làm được 1 lần duy nhất.
– Có quy định thời gian bắt đầu và kết thúc làm bài.
– Tự động chấm điểm và thể hiện đáp án, điểm số trong lớp học theo quy định của giáo viên.
– Không cần tạo thêm tài khoản, sử dụng chung tài khoản email.

Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm tự chấm điểm trên Google Form – Biểu mẫu

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *