Hướng dẫn tạo chatbot bán hàng trên nền tảng Messnow

8

Hướng dẫn tạo chatbot bán hàng trên nền tảng Messnow

Chatbot bán hàng trên nền tảng Messnow giúp cho các doanh nghiệp có thể bán hàng trực tiếp và chăm sóc khách hàng nhanh chóng trên Facebook Messenger.
—————————————————————————————————-
Messnow – Nền tảng tạo chatbot không cần lập trình, dễ dàng, và hoàn toàn miễn phí tại Việt Nam

Liên lạc với chúng tôi tại:
Website: https://messnow.com/
Facebook: https://www.facebook.com/messnow/
Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/messnow/
Blog : https://messnow.com/blog/

Hướng dẫn tạo chatbot bán hàng trên nền tảng Messnow

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE