Hướng Dẫn Thiền Tại Nhà | 30 Ngày Thiền – Ngày 24: Thiền Đi (Walking Meditation)

6

Hướng Dẫn Thiền Tại Nhà | 30 Ngày Thiền - Ngày 24: Thiền Đi (Walking Meditation)

Với số bước chân trung bình là 7500/ngày, nếu như ta sống đến 80 tuổi, ta sẽ bước 216,000,000 bước chân. Có bao nhiêu bước chân ta thực sự cảm nhận được hết trong cuộc đời này?

Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về Thiền Đi, cũng như chúng ta sẽ có 10 phút luyện tập thiền.

30 Ngày Thiền là Thử Thách mình tổ chức cho Group “Thiền và Yoga Tại Nhà”. Link group: http://bit.ly/2LfMhpq

Tìm hiểu thêm tại: http://www.ngonamnguyen.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ngonamnguyen101
Facebook Group (Thiền và Yoga Tại Nhà): http://bit.ly/2LfMhpq
Instagram: https://www.instagram.com/ngonamnguyen/

Like nếu bạn thấy bổ ích và Share nếu bạn thấy có ích với bạn bè!
Nếu các bạn có yêu cầu video nào khác thì để lại comment

Ngoài ra, mình có lập một group “Thiền và Yoga Tại Nhà” để giải đáp các thắc mắc cũng như tạo một cộng đồng cho các bạn muốn học thiền và Yoga!

Các bạn join nhé! — http://bit.ly/2LfMhpq

Hướng Dẫn Thiền Tại Nhà | 30 Ngày Thiền – Ngày 24: Thiền Đi (Walking Meditation)

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE