Hướng dẫn về các trường tiểu học ở Hàn Quốc(Cho cha mẹ) ✨ㅣ 경기도교육청TV

5

Hướng dẫn về các trường tiểu học ở Hàn Quốc(Cho cha mẹ) ✨ㅣ 경기도교육청TV

Dưới đây là một số thông tin cần thiết bạn nên biết với tư cách là phụ huynh của học sinh tiểu học.
Các tài liệu cần thiết, chương trình giảng dạy, các sự kiện của trường, thói quen hàng ngày, hỗ trợ sinh viên đa văn hóa, các vật dụng cần chuẩn bị, v.v.

Hướng dẫn về các trường tiểu học ở Hàn Quốc(Cho cha mẹ) ✨ㅣ 경기도교육청TV

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE