Hướng Dẫn Viết Code Thi Trắc Nghiệm – Phần 1: Chỉ 1 Ý Trả Lời

Hướng Dẫn Viết Code Thi Trắc Nghiệm - Phần 1: Chỉ 1 Ý Trả Lời

Khi làm đề tài hay viết phần mềm liên quan phần thi trắc nghiệm. Đây là Video hữu ích cho bạn khi viết code và cách tổ chức dữ liệu cũng như cách trình bày.
Thư viện NDatabase: https://drive.google.com/file/d/1K9r7EiLq8OE-XAgNpZrSy8RyJRk65mMu/view?usp=sharing
Thư viện NFunction: https://drive.google.com/file/d/1DBE1gftVOJTrhaYetyHSMKdH0W8EF_ZE/view?usp=sharing
Thư viện NDatetime: https://drive.google.com/file/d/1j5418unAWoTayCQkW6TEbBk_zvPYoILU/view?usp=sharing

Phần 1: Câu trắc nghiệm chỉ có 1 ý trả lời.

Hướng Dẫn Viết Code Thi Trắc Nghiệm – Phần 1: Chỉ 1 Ý Trả Lời

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *