KHÓA TĂNG TỐC KINH DOANH GHB06_VIP

KHÓA TĂNG TỐC KINH DOANH GHB06_VIP

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các Doanh nghiệp. Thấu hiểu được điều đó, các Chuyên gia của Thanhs tiếp tục sát cánh cùng doanh nghiệp bằng khoá Huấn luyện: “CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH” nhằm giúp các anh chị có đầy đủ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC THI giải quyết vấn đề gốc rễ của hoạt động tăng trưởng, giúp doanh nghiệp tạo được sự bứt phá, khắc phục phần nào hậu quả của Covid 19.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH
BUỔI 1. ĐÁNH GIÁ BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ NHẬN DẠNG CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG
BUỔI 2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
BUỔI 3. CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH – GROWTH HACKING IN BUSINESS (GHB)
BUỔI 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING VÀ BÁN HÀNG ĐỘT PHÁ

Thông tin chi tiết: https://thanhs.com.vn/khoa-huan-luyen-lap-ke-hoach-kinh-doanh/

KHÓA TĂNG TỐC KINH DOANH GHB06_VIP

Nguồn: https://phumanh.com/