KING COFFEE MỞ CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI MỸ

KING COFFEE MỞ CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI MỸ

Sau 3 năm tiến vào thị trường Mỹ với văn phòng đại diện King Coffee tại tiểu bang California, ngày 12/5/2021, Trung Nguyên International (TNI KING COFFEE) đã khai trương cửa hàng Premium đầu tiên tại xứ cờ hoa, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của tập đoàn trên thị trường thế giới.

KING COFFEE MỞ CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI MỸ

Nguồn: https://phumanh.com/