Kỹ sư Syria phát minh ra hệ thống bảo vệ với súng trường Kalashnikov

11

Kỹ sư Syria phát minh ra hệ thống bảo vệ với súng trường Kalashnikov

Kỹ sư Syria Hamzah Salam đã phát minh ra một hệ thống bảo vệ tự động hóa với súng trường Kalashnikov. Bây giờ làng Shreihi – quê hương của nhà phát minh – được bảo vệ bởi một người gác bằng sắt được lắp đặt trên nóc nhà.

Kỹ sư Syria phát minh ra hệ thống bảo vệ với súng trường Kalashnikov

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE