MỘT ĐỢT XỊT THUỐC ĐỊNH KỲ CHO MAI NHỎ | MÔ HÌNH TRỒNG MAI VÀNG SỬA RỄ

MỘT ĐỢT XỊT THUỐC ĐỊNH KỲ CHO MAI NHỎ | MÔ HÌNH TRỒNG MAI VÀNG SỬA RỄ

#vuonmaivang7ducantho​ #maivangsuare​ #chamsocmaivang
Chia sẻ một đợt xịt thuốcđinh5 kỳ từ 7 – 10 ngày, các loại thuốc, các nhóm sâu bệnh của vườn mai vàng 7 Dự Cần Thơ
– Uốn cây mai vàng xù chảy toàn thân, dáng lùn lực đẹp https://youtu.be/4bGR_RHK-bY
– Thuốc trị sâu ăn lá và thuốc dưỡng lá trên mai vàng https://youtu.be/6pQAy-prmNs
– Hướng dẫn trồng cây mai lớn cho đúng cách https://youtu.be/QDtD7EsTQ78
– Chia sẻ cây mai đế đẹp, hoành lớn tại Cần Thơ https://youtu.be/QDtD7EsTQ78
– Bứng cây mai lớn mà vẫn giữ nguyên rễ mền (Phần 2) https://youtu.be/gGuOUqUwaSk
– Bứng cây mai lớn mà vẫn giữ nguyên rễ mền (PHẦN 1) https://youtu.be/Ix9J0g_YbY0
– Hướng dẫn cách uốn tạo hình cho cây mai nhỏ https://youtu.be/MYsSjWCvr8o
– Vô dây nhôm cho cây mai nhỏ trước khi uốn tạo hình https://youtu.be/6gO7goBVuOM
– Cây mai đế móng rồng khủng tại Cần Thơ https://youtu.be/P9mh6IdhNiA
– Lọc nhánh, định hình chi cốt một cây mai nhỏ trước khi vô dây nhôm https://youtu.be/bdcic6l_w3c
– Thu tàn cắt nhánh vượt để lớn nhánh cây mai https://youtu.be/xLw3YreVvbA
– Hướng dẫn trồng 1 cây mai sửa rễ https://youtu.be/9ABqBjF2D4c
– Móc đế cây mai sửa rễ trồng được 6 tháng https://youtu.be/JOi4WqA2oxE
– Uốn mai vàng dáng trực tàn thông https://youtu.be/yxnsx32pM0Y
– Vô dây nhôm cho mai lớn https://youtu.be/M-rt41EDugc
– Vô dây nhôm và uốn tạo hình cho cây mai theo cách mới https://youtu.be/Cv-zNcFFQZ8
– Mô hình trồng mai con sửa rễ https://youtu.be/cqz1M_zvHNw
– Kích cây ra rễ và đọt non sau khi bứng https://youtu.be/ucVWc73au_A
– Chăm sóc Mai vàng trong mùa nắng nóng https://youtu.be/2exfrn9EG3I
– Bón phân cho mai sau Tết https://youtu.be/G4qPfIxwoIk
– Cách nhận biết sau hại trên mai https://youtu.be/MCrKRv31faY
– Thuốc trị sâu hại trên mai https://youtu.be/RHyteQ45JzA
– Ươm hạt giống mai tỉ lệ lên cao https://youtu.be/6gcG7tzJ7XI
– Lô Cúc mai giống 150 cánh https://youtu.be/PEuu0Tey0q0
– Hướng dẫn ghép mai dễ đậu nhất https://youtu.be/Cv-zNcFFQZ8
– Cúc mai 150 cánh độc lạ https://youtu.be/RjK0CIbFpts
– Phân biệt mai Đại Lộc và mai 5 cánh https://youtu.be/QMrFwb-ilF4
– Phun thuốc diệt cỏ trong vườn Mai https://youtu.be/ig3IY2BhRdE

MỘT ĐỢT XỊT THUỐC ĐỊNH KỲ CHO MAI NHỎ | MÔ HÌNH TRỒNG MAI VÀNG SỬA RỄ

Nguồn: https://phumanh.com/